Journaling

Jag skriver varje dag, så kallat "journaling". Det är inte som en dagbok, utan snarare som en bok av små texter och berättelser, poesi och tankar. Det är ofta dessa som blir till längre texter och berättelser senare.

Bullet journal & Creative journaling

Kommer.

Min online journal