Om mig och min historia

Jag heter Tricia Johansson och jag är 27 år. För några år sedan blev jag diagnostiserad med Autism (Aspergers syndrom). Jag har även flertalet andra diagnoser som t.ex DID (Dissociativ identitetstörning), ADD och OCD, generellt ångestsyndrom och återkommande depression.

Jag har genom livet vart med om en rad otrevliga saker. Trauman. Mitt liv började i princip fel. Redan i tidig ålder hade jag erfarenhet av övergrepp, misshandel, hvb-hem, sjukhus/låsta avdelningar, självskadebeteende och mobbning. Och livet blev bara värre och värre.

För att lyckas ta mig igenom dessa svåra saker så började jag skriva, och även använda andra konstformer som exempelvis måleri och musik. Men skrivandet var min stora fristad.

Jag skrev dikter, till att börja med, men gick sen över till att också börja skriva berättelser. Jag skriver både för ungdomar och något äldre barn och unga vuxna, men egentligen kan alla åldrar finna något i det jag skriver. Särskilt i mina mer poetiska texter.

När jag tänker tillbaka tror jag att det var skrivandet som räddade mig. Utan det hade jag inte kunnat få utlopp för mina känslor och då hade jag inte överlevt. Det är därför jag skapat denna hemsida. För att dela med mig.